Make your own free website on Tripod.com

 

BAŞLANGIÇ BİLGİSİ

"Bildiginizi sandıgınız şeyi, bilgisayara ne kadar ögretebiliyorsanız o kadar biliyorsunuzdur. Gerisi, bildiginiz degil; ezberinizde olandır..." e. gemalmaz

UYARI (1) : Bu programın, özellikle Türkiyelice'nin YAZIM KURALLARI'na oldukça uygun olarak çalışması öngörülmüştür. Bu programı, Türkçe'nin başka lehçe ve agızlarına uyarlamak için program üzerinde köklü degişiklikler yapmak gerekir.

UYARI (2) : Çekilecek Öge kutusuna -anlamlı olsun olmasın- Çekilecek Öge'yi, yani -anlamlı olması istenirse- YÜKLEM İSMİ'ni; ya da YÜKLEM İSMİ'nin oluşturulacagı fiilin kökünü ya da gövdesini, bir "karakter (harfler) dizisi" olarak girip Çekim Kalıbı'nı seçiniz.

Örnek : Sözün gelişi, programı başlatmak için, Çekilecek Öge kutusuna, "yazmak" fiilini yaz ya da "yazdırmak" fiilini yazdır ya da "yazdırabilmek" fiilini yazdırabil şekillerinde girip Çekim Kalıbı pdm'inden Geniş Zaman, Şimdiki Zaman gibi YÜKLEM İSMİ oluşturacak bir Geçici İsim Kalıbı seçmemiz; ya da dogrudan, Çekilecek Öge kutusuna, adam, evde gibi bir YÜKLEM İSMİ girip Çekim Kalıbı pdm'inden [ * YÜKLEM İSMİ * ]'ni seçmemiz yeterli olacaktır. Daha sonra degişik Kip dügmeleri tıklanarak, varsa Bildirme Kipi (Basit) dışındaki, Anlatım Kipi (Hikaye), Söylenti Kipi (Rivayet) ve Koşul Kipi (Şart) gibi diger Çekim Kipleri'ne de ulaşabiliriz.

 

Bu program henüz geliştirilme aşamasındadır. Eleştirilerinizi

efrasiyap2@yahoo.com

adresine yazabilirsiniz.