Make your own free website on Tripod.com
[ Efrasiyap Gemalmaz'ın Sayfası ]YAZILAR (PDF)

("ERZURUM İLİ AGIZLARI" adlı kitabımdaki HARİTALAR)

"ERZURUM İLİ AGIZLARI" adlı kitabımdaki HARİTALAR’ın anahtarı

«nevruz» KAVRAMI ve /nevruz/ ADLANDIRMASI ÜZERİNE

DİLDE ANARŞİ ve TÜRK DİLİNDE ANARŞİ.

SANA BİR MEKTUBUM VAR, ATAM.

GÖRÜŞLER.

ANAYASA GÜNCELLEME ÖRNEGİ.

SÖZLÜ ve YAZILI KİMLİKLERİM.

TÜRKÇENİN DÜNÜ, BUGÜNÜ ve YARINI.

BİLİŞİM KONUSUNDA, NEREDEN NEREYE GELDİK VE NEREYE GİDİYORUZ?.

SOYKIRIM İDDİASI KİME NE KAZANDIRIR

AGIZ BİLİMİ ARAŞTIRMALARI ÜZERİNE GENELLEMELER

AHMEDİ YESEVİ'NİN HİKMETLERİNİN DİLİ

YUNUS EMRE'NİN ŞİİRLERİNDEKİ DİL ÖZELLİKLERİ

ALFABETİK SONEKLER DİZİNİNİNDE TÜRKÇE SONEKLERİN SIRALANMASINDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN ESASLAR ÜZERİNE

DİL BİLİMİ ve DİL BİLGİSİ

YAZIYA GEÇİRME (TRANSCRIPTION) ve YAZI ÇEVİRİMİ (TRANSLITTERATION)

DERİN YAPI (DEEP STRUCTURE) İLİŞKİLERİNİN GÖSTERİMİNDE KULLANILACAK BİR YÖNTEM: “OKLAMA”

ERZURUM İLİ AGIZLARI

ÖGRENME ve UYGULAMA DİLLERİ

ÖLÇÜNLÜ, TÜRKİYELİ TÜRKÇESİ (STT)’Nİ İLGİLENDİREN SES OLAYLARIYLA İLGİLİ TERİMLER

ÖLÇÜNLÜ, TÜRKİYELİ TÜRKÇESİ (STT)’Nİ İLGİLENDİREN SES OLAYLARIYLA İLGİLİ KURALLAR

ÖLÇÜNLÜ, TÜRKİYELİ TÜRKÇESİ (STT) İÇİN DİL BİLGİSİ UYGULAMALARINDA KULLANILACAK İŞARET ve KISALTMALAR

KISALTMALAR

STT’NDE İŞARETSİZ (/.Ø./) GÖREV ÖGELERİ ÜZERİNE

STT'NDE FİİLLERDEN GEÇİCİ İSİM YAPIMI

TÜRK DİLİNDEKİ SES HADİSELERİNİN BU DİLİN SENTAKSİYLE İLGİSİ

TÜRKÇE SÖZLÜK ve YAZIM KILAVUZU KONUSUNDA

TÜRKÇE’DE BAGLAYICI (YARDIMCI) SES KONUSU ÜZERİNE

TÜRKÇE’DE SAYI SİSTEMİNİN DERİN YAPISI - “/BİR/”’in   ve  “/SIFIR/”’ın alomorfları olarak “/Øn/” (/bir/ ⇔ /ø1/    ve   /sıfır/ ⇔ /ø0/)

TÜRKÇE’NİN MORFO-SENTAKTİK YAPISININ FONOLOJİSİNE ETKİLERİ

TÜRKÇE’NİN UMUMİ YAZI ve İMLA MESELELERİ HAKKINDA

TÜRKÇE'NİN YAZIMINDA KULLANILAN BAŞLICA ALFABELERİN KARŞILAŞTIRMALI TABLOSU

TÜRKÇE'DE İSİM TAMLAMALARININ DERİN YAPISI

TÜRKÇE'DEKİ TAMLANAN EKİ   /+TA+/   >   */+TI+/ >   /+sI+/ >   /+zI+/ >   */+rI+/ >  */+yI+/ > /+øI+/ > /+øø+/ ÜZERİNE

TÜRKÇE'NİN FONEMLER DÜZENİ ve BU FONEMLER DÜZENİNİN İŞLEYİŞİ

ULUSLAR ARASI FONETİK ALFABE

UYUM ve ÖLÇÜNLÜ, TÜRKİYELİ TÜRKÇESİ (STT)'NDE UYUMLAR

YUNUS EMRE'NİN ŞİİRLERİNDEKİ DİL ÖZELLİKLERİ

TÜRK LENGÜİSTİĞİ VE KÜLTÜR ALIŞ VERİŞİ MESELELERİ
(Yazan:Louis BAZIN Çeviren: E. GEMALMAZ)

TÜRKMENCE
(Yazan:Louis BAZIN Çeviren: E. GEMALMAZ)


KİTAPLAR (PDF)

STT'NİN FORMANLARININ ENFORMATİF DEGERLERİ …_: 1

STT'NİN FORMANLARININ ENFORMATİF DEGERLERİ …_: 2[ Efrasiyap Gemalmaz'ın Sayfası ]