Make your own free website on Tripod.com
 
 
 

1966-1976 Yılları Arasında Erzurum İli İlçeleri
 
 

Agız Özelliklerini Gösteren Haritalar